Szkoła podstawowa w Goleszowie

 
 • Pierwsza kronika szkoły
  Pierwsza kronika szkoły

Historia

Ważniejsze wydarzenia związane
z rozwojem szkolnictwa
w Goleszowie

 • 1652 r.,1679 r. Pierwsze pisemne informacje dotyczące szkolnictwa (wtedy wyznaniowego) dotyczą szkoły parafii katolickiej w Goleszowie
 • 1728 r. Zarządzenie nadrządcy na zamku książęcym w Cieszynie, dotyczące obowiązku łożenia pieniędzy na budowę szkoły przez mieszkańców Goleszowa i okolic.
 • 1729 r. Rozpoczęto naukę w nowej szkole (jednoklasowej), która jako katolicka przetrwała do 1872 r.
 • 1788 r. Powstała szkoła ewangelicka (dwuklasowa) przy parafii. Funkcjonowała w takim kształcie do 1872 r.,
 • 1874 r. połączono jednoklasową szkołę katolicką z dwuklasową ewangelicką. Powstała w ten sposób szkoła publiczna, która mieściła się w budynku szkoły ewangelickiej. Zajęcia odbywały się tam do roku 1912.
 • 1911 r. Oddano do użytku obecny budynek szkoły podstawowej. Według zarządzenia Krajowego Wydziału Szkolnego w Opawie językiem wykładowym był j.polski i j.niemiecki.
 • 1914 r. (15 listopada), w budynku szkolnym był szpital wojskowy - przetrwał on do lata 1915 r.
 • 1919 r. podczas napadu Czechów na Śląsk Cieszyński, szkołę zajęło wojsko czeskie i tu kwaterowało.
 • Takie były początki - ciąg dalszy szkolnej historii - poniżej

Odwrotna strona jednej z pocztówek z roku 1914. Na pieczątce napis Rezerwowy szpital w Goleszowie 30.11.1914 (mieścił się w budynku szkoły).

Odwrotna strona jednej z pocztówek z roku 1914. Na pieczątce napis Rezerwowy szpital w Goleszowie 30.11.1914 (mieścił się w budynku szkoły).

Budynek szkoły na pocztówce z 1915 roku

Budynek szkoły na pocztówce z 1915 roku

Goleszów w roku 1918. Od góry: dworzec główny, szkoła, kościół ewangelicki

Goleszów w roku 1918. Od góry: dworzec główny, szkoła, kościół ewangelicki

Pocztówka prawdopodobnie z lat 1923 -1928

Pocztówka prawdopodobnie z lat 1923 -1928

lata 70-te

lata 70-te